شوید خشک ساقه دار خانگی
شوید با ساقه خشک شده در: آفتاب بسته بندی: کاور زیپ دار انواع بسته: 100 گرمی و 200 گرمی...
80/000 ﷼
شنبلیله خشک سرگل خانگی
گشنیز سرگل خشک شده در: سایه بسته بندی: کاور زیپ دار انواع بسته: 50 گرمی و 100 گرمی ...
80/000 ﷼
ترخون خشک سرگل خانگی
ترخون سرگل خشک شده در: سایه بسته بندی: کاور زیپ دار دارای دو نوع بسته بندی با وزن: 5 (-/+) 50 گرم و 5...
75/000 ﷼
سبزی پلویی خشک خانگی
سبزی پلویی شامل سبزی های جعفری، شنبلیله، تره و برگ سیر خشک شده در: سایه بسته بندی: کاور زیپ دا...
120/000 ﷼
سبزی خورشتی خشک خانگی
سبزی خورشتی شامل سبزی های جعفری، شنبلیله، گشنیز، اسفناج و تره خشک شده در: سایه بسته بندی: کاو...
120/000 ﷼
سبزی دلمه ای خشک خانگی
سبزی دلمه ای شامل سبزی های جعفری، نعنا، ترخون، ریحان، مرزه و تره خشک شده در: سایه بسته بندی: ک...
80/000 ﷼
سبزی ترشی خشک خانگی
سبزی ترشی شامل سبزی های نعنا، ترخون، ریحان و مرزه خشک شده در: سایه بسته بندی: کاور زیپ دار وز...
70/000 ﷼
نعنا خشک
محصول سبزی مارکت پونه بسته بندی: پودر خشک در ظرف طلقی یکبار مصرف وزن بسته بندی: 5 (-/+) 70 گرم...
80/000 ﷼
60/000 ﷼
شنبلیله خشک
محصول سبزی مارکت پونه بسته بندی: پودر خشک در ظرف طلقی یکبار مصرف وزن بسته بندی: 5 (-/+) 70 گرم...
80/000 ﷼
60/000 ﷼
جعفری خشک
محصول سبزی مارکت پونه بسته بندی: پودر خشک در ظرف طلقی یکبار مصرف وزن بسته بندی: 5 (-/+) 70 گرم...
80/000 ﷼
60/000 ﷼