تخمه آفتابگردون با نمک معمولی
میزان نمک: کم نمک نوع نمک: نمک معمولی کیفیت : خوب تخمه قزوین بسته بندی: یک کیلویی و نیم کیلویی...
130/000 ﷼
بادام زمینی آستانه اشرفیه
کیفیت: مرغوب میزان نمک: کم نمک بسته بندی: یک کیلویی، نیم کیلویی، 200 گرمی...
100/000 ﷼
تخمه کدو تنوری
کیفیت: مرغوب میزان نمک: کم نمک بسته بندی: یک کیلویی، نیم کیلویی، 200 گرمی...
110/000 ﷼
تخمه کدو ریز
کیفیت: مرغوب میزان نمک: کم نمک بسته بندی: یک کیلویی، نیم کیلویی، 200 گرمی...
100/000 ﷼
تخمه هندوانه محبوبی
کیفیت: مرغوب میزان نمک: کم نمک بسته بندی: یک کیلویی، نیم کیلویی، 200 گرمی...
80/000 ﷼
تخمه ژاپنی (جابونی)
کیفیت: خوب میزان نمک: کم نمک بسته بندی: یک کیلویی، نیم کیلویی، 200 گرمی...
80/000 ﷼