دمنوش بهشت- پنج گیاه
ترکیبات: گل محمدی، بهار نارنج، به، به لیمو، سیب وزن : 150 گرم نوع بسته بندی: مخلوط خشک در کاور زی...
140/000 ﷼
دمنوش آویشن
وزن : 75 گرم نوع بسته بندی: گیاه خشک در کاور زیپ دار تولیدی: عطاری طبیب سبز- میبد یزد...
100/000 ﷼
چای سرخ (ترش)
وزن : 100 گرم نوع بسته بندی: گیاه خشک در کاور زیپ دار تولیدی: عطاری طبیب سبز- میبد یزد...
100/000 ﷼
چای سبز
وزن : 100 گرم نوع بسته بندی: گیاه خشک در کاور زیپ دار تولیدی: عطاری طبیب سبز- میبد یزد...
80/000 ﷼
پنیرک
وزن : 40 گرم نوع بسته بندی: گیاه خشک در کاور زیپ دار تولیدی: عطاری طبیب سبز- میبد یزد...
80/000 ﷼
دارچین
وزن : 100 گرم نوع بسته بندی: پودر در کاور زیپ دار تولیدی: عطاری طبیب سبز- میبد یزد...
100/000 ﷼
پرگل محمدی
وزن : 50 گرم نوع بسته بندی: گیاه خشک در کاور زیپ دار تولیدی: عطاری طبیب سبز- میبد یزد...
90/000 ﷼