پرتقال خونی خشک اسلایس
تولید کننده: صنایع غذایی عظیمی پرتقال خونی با پوست بدون مواد افزودنی وزن: 100 گرم کد سیب سلامت...
140/000 ﷼
120/000 ﷼
پرتقال تامسون خشک اسلایس
تولید کننده: صنایع غذایی عظیمی پرتقال تامسون با پوست بدون مواد افزودنی وزن: 100 گرم کد سیب سلا...
110/000 ﷼
100/000 ﷼
سیب سفید خشک اسلایس
تولید کننده: صنایع غذایی عظیمی سیب سفید بدون پوست بدون مواد افزودنی وزن: 100 گرم کد سیب سلامت: ...
140/000 ﷼
120/000 ﷼
کیوی خشک اسلایس
تولید کننده: صنایع غذایی عظیمی کیوی بدون پوست بدون مواد افزودنی وزن: 100 گرم کد سیب سلامت: 35/1153...
160/000 ﷼
130/000 ﷼
موز خشک اسلایس
تولید کننده: صنایع غذایی عظیمی موز سفید و شیرین بدون مواد افزودنی وزن: 100 گرم کد سیب سلامت: 35/1...
200/000 ﷼
180/000 ﷼